Stämde Sveriges försvarsdoktriner?

Var anläggningar som de på Hemsö rätt placerade?  

Då flera tidigare Warszawapakts länder idag tillhör Nato så finns det ganska mycket information om hur planerna för ett anfall mot Västeuropa såg ut. Men förutom Danmark och Skåne så var det Ryssland som ansvarade för de Nordiska länderna. Vilket gör att det idag inte finns samma detaljerade kunskap kring planerna för Sverige,

Vid ett krig var ett viktigt mål att säkra fri väg för flottan. Därför var Danmark och Skåne prioriterat i söder och i norr passagen Norge-Island-Grönland så att de omfattande flottstyrkorna i Murmansk kunde ta sig ut i Atlanten.

Av den information man efter kalla kriget fått fram så stämmer planerna ganska väl med hur Sveriges försvar byggdes upp. Landvägen via Finland, Boden, Kiruna mot Narvik var en huvudväg och landsättningar i Härnösands området och Gävle. Detta för att snabbt kunna rycka fram och säkra den norska kusten.


Vill du veta mer?

Här har vi samlat lite information om Sverige under kalla kriget.

Försvarmakten:
Om kriget kom, en filmberättelse i 8 avsnitt om kalla krigets Svenska försvar
Om kriget kom